SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
1
4
0
0
1
Văn bản tỉnh 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 14  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcLoại văn bảnNgày có hiệu lựcHiệu lực
672/QĐ-UBND 20/04/2018 Dương Thành Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu UBND Quyết định 20/04/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
672/QĐ-UBND 20/04/2018 Dương Thành Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu UBND Quyết định 20/04/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
13/2018/QĐ-UBND 03/04/2018 Dương Thành Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND Quyết định 18/04/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
06/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Dương Thành Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND Quyết định 27/03/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
07/2018/QĐ-UBND 12/03/2018 Dương Thành Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND Quyết định 27/03/2018 Văn bản đang còn hiệu lực
106/KH-UBND 05/12/2017 Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2016 - 2020 UBND Kế Hoạch 05/12/2017 Văn bản đang còn hiệu lực
26/2017/QĐ-UBND 01/12/2017 Dương Thành Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh UBND Quyết định 15/12/2017 Văn bản đang còn hiệu lực
95/KH-UBND 29/12/2016 Lê Minh Chiến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện công tác đối ngoại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2018 UBND Kế Hoạch 29/12/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
19/KH-UBND 14/03/2016 Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Như Nguyện Triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật UBND Kế Hoạch 14/03/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
06/QĐ-UBND 12/01/2016 Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luện của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 UBND Quyết định 12/01/2016 Văn bản đang còn hiệu lực
122/QĐ-UBND 16/11/2015 Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Minh Chiến Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế UBND Quyết định 16/11/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
27/KH-UBND 30/03/2015 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam Công tác đối ngoại năm 2015 của tỉnh Bạc Liêu UBND Kế Hoạch 30/03/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
68/QĐ-UBND 25/12/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Khái Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 UBND Quyết định 25/12/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
46/QĐ-UBND 07/10/2014 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Chiến Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hội nhập quốc tế UBND Quyết định 07/10/2014 Văn bản đang còn hiệu lực