SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
0
4
0
4
9

 

 

 

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức danh

 

 

Số di động


 

 

Địa chỉ hộp thư


giám đốc : 07813.979669

01

Trương Tấn Mười

Giám đốc

0918036410

muoitt@baclieu.gov.vn

Phó Giám đốc : 07813.979668

01

Đinh Xuân Phượng

Phó Giám đốc

0913892714

phuongdx@baclieu.gov.vn

Phó Giám đốc : 07813.979373

01

Nguyễn Quốc Liêm

Phó Giám đốc

0913892373

liemnq@baclieu.gov.vn

Văn phòng:  Điện thoại : 07813.979666                  Fax            : 07813.979888

01

Trương Thị Kiều Mai

Chánh Văn phòng

0919747767

maittk@baclieu.gov.vn

02

Nguyễn Mạnh Tuấn

Nhân viên

0944331103

tuannm@baclieu.gov.vn

03

Đặng Thị Huyền

Nhân viên

0912965506

huyendt@baclieu.gov.vn

04

Trần Bảo Trâm

Nhân viên

0919246191

tramtb@baclieu.gov.vn

05

Trần Bá Thép

Nhân viên

0949035909

theptb@baclieu.gov.vn

06

Nguyễn Văn Thuyên

Tài xế

0919727555

 

Phòng Văn hóa, Lễ tân và Báo chí : 07813.979696

01

Phạm Hoa Mai

Phó Trưởng phòng

0919966388

maiph@baclieu.gov.vn

02

Lâm Bích Trâm

Nhân viên

0949821825

tramlb@baclieu.gov.vn

03

Nguyễn Việt Hài

Nhân Viên

0913019079

hainv@baclieu.gov.vn

 

Phòng Chính trị và Kinh tế đối ngoại : 07813.979889

01

Quách Lộc Giang

Trưởng phòng

0918669747 giangql@baclieu.gov.vn

02

Bùi Minh Hải

Phó Trưởng phòng

0917557755

haibm@baclieu.gov.vn

03

Tân Thị Hồng Loan

Nhân viên

0949119779

loantth@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn Thị Loan Chi

Nhân viên

0932609079

chintl@baclieu.gov.vn

05

Trần Thế Trung

Nhân viên

0915788887

thetrung@baclieu.gov.vn

 

Phòng Lãnh sự và Việt kiều : 07813.979898

01

Đỗ Bá Hiếu

Trưởng phòng

0917494870

hieudb@baclieu.gov.vn

02

Ngô Bạch Diễm

Nhân viên

0943876906

diemnb@baclieu.gov.vn

03

Trần Văn Thái

Nhân viên

0947877539

thaitv@baclieu.gov.vn

 

Phòng Thanh Tra : 07813.979899

01

Nguyễn Trung Khởi

Chánh Thanh tra

0937899777

khoint@baclieu.gov.vn

02

Trương Quang Tín

Nhân viên

0913892670