SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
0
4
0
4
8
Tin hoạt động của Sở Thứ Sáu, 30/03/2018, 14:40

Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp tỉnh Bạc Liêu - năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 – 2020, từ ngày 29 – 30/3/2018, Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại dành cho hơn 250 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp của tỉnh năm 2018.


Ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại,
hội nhập quốc tế dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp – năm 2018

 

Để phát huy được vai trò là lực lượng tiên phong, xung kích trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của tỉnh và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới thì trước hết thanh niên Bạc Liêu, đặc biệt là cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp ngoài việc không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác, chuyên môn nghiệp vụ, còn phải được quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kịp thời, có hệ thống vè chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về thông tin, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

 

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ nêu trên và trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Ngoại vụ đã thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao đã chấp thuận cho Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Cục Ngoại vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp của tỉnh Bạc Liêu năm 2018. Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên do Sở Ngoại vụ tổ chức dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp của tỉnh.

Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp học này là hết sức cần thiết, giúp cho các học viên là cán bộ Đoàn nắm rõ đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, về chiến chiến lược hội nhập khu vực và quốc tế; các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo và thụ đắc lãnh thổ; trang bị cho các học viên về kỹ năng giao tiếp đối ngoại, kỹ năng thuyết trình, tranh luận, phản biện trong hội nghị, hội thảo và kỹ năng tổ chức sự kiện.
 


Ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao tại Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp – năm 2018

 

Theo đánh giá của ông Phạm Việt Chiến, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao: Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu là điểm sáng trong cả nước thực hiện công tác tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế” giai đoạn 2016 – 2020.

Chỉ tính riêng năm 2017, Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, phối hợp với Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cho gần 900 cán bộ, công chức; trong đó, 01 lớp dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện; 01 lớp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý kinh tế, doanh nhân các doanh nghiệp; 02 lớp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế.


Ông Phạm Việt Chiến, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp đối ngoại” tại Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại, hội nhập quốc tế dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp – năm 2018

 

Cũng theo ông Phạm Việt Chiến, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và bà Trịnh Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại, cũng như trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh. Dự kiến, từ đây đến cuối năm 2018, đơn vị sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mở thêm 3 lớp dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp làm công tác hội nhập quốc tế./.

 

                                                                                                            Ngọc Hân


 

  

 


Số lượt người xem: 1664 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày