SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
1
4
0
0
4
Hoạt động nội bộ Thứ Ba, 11/10/2016, 15:25

Ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại địa phương

Bộ Ngoại giao vừa công bố Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành mu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương.

 

Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn Cơ quan Ngoại vụ các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương kỹ thuật trình bày và soạn thảo các văn bản giao dịch đối ngoại theo mẫu đã ban hành kèm theo Quyết định như: Mẫu Công hàm của UBND tỉnh, UBND huyện; mẫu Công thư của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo sở; mẫu Bản Ghi nhớ; mẫu Giấy mời chiêu đãi đối ngoại; mẫu Phong bì dùng cho văn bản giao dịch đối ngoại…

 

Ngoài ra, Quyết định trên còn quy định nội dung các mẫu văn bản giao dịch đối ngoại phải phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng; phù hợp với quy định của pháp luật; phù hợp với quy định thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và phù hợp với quy định về phân cấp thực hiện, triển khai công tác đối ngoại của địa phương.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Bạch Diễm


Số lượt người xem: 1532 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày