SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
8
5
8
6
0
Hoạt động nội bộ Thứ Hai, 30/05/2016, 15:00

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2016 của Sở Ngoại vụ

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-SNgV ngày 20/02/2016 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016. Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra để triển khai, tổ chức thực hiện.

Theo Kế hoạch này, Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan; phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo; tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, ý thức tận tụy với công việc của cán bộ, công chức thuộc Sở; đảm bảo thực hiện đúng các quy trình xử lý hồ sơ, công việc; giảm dần số lượng hồ sơ, công việc tồn đọng tại các phòng thuộc Sở; qua kiểm tra đúc kết được những vấn đề cần quan tâm, khắc phục trong công tác chỉ đạo, điều hành và đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Sở nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại đơn vị./.

Bá Thép


Số lượt người xem: 584 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày