SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
8
5
8
6
6
Hoạt động nội bộ Thứ Hai, 30/05/2016, 15:00

Quy định mới về điều kiện cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định này quy định chi tiết về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016 và thay thế Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Điểm a Mục 4 Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ.

Tại Nghị định này đã bổ sung một số điểm mới so với Nghị định số 102/2013/NĐ-CP như: quy định chi tiết một số khái niệm chức danh đối với các vị trí khác mà người lao động nước ngoài đảm nhiệm; những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động; quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt. Nếu giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày thì sẽ được cấp lại. Trước đây người lao động nước ngoài chỉ có thể xin cấp lại giấy phép lao động trước khi giấy phép lao động hết hạn 15 ngày./.

 

 


Số lượt người xem: 645 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày