SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
8
5
8
5
0
Hoạt động nội bộ Thứ Tư, 18/05/2016, 07:45

Tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu

Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ký ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu theo Thông tư Liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu sẽ ban hành Quy chế làm việc của đơn vị, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và cơ chế phối hợp hoạt động với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện./.

                                                                                                                           K.M


Số lượt người xem: 548 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày