SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
0
4
0
0
1
Hoạt động nội bộ Thứ Tư, 24/08/2016, 09:35

Lịch sử 71 năm ngành Ngoại giao Việt Nam và Ngoại vụ Bạc Liêu sau hơn 2 năm thành lập

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gồm 15 bộ, trong đó có Bộ Ngoại giao. Kể từ đó, ngày 28/8 trở thành ngày truyền thống của Ngành. Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng thành công Hội nghị Ngoại giao 29 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21/8/2016 vừa qua, nhân ngày truyền thống của Ngành (28/8/1945-28/8/2016) chúng ta tự hào ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của ngoại giao Việt Nam và công tác ngoại vụ địa phương trong thời gian qua.

Những năm đầu mới thành lập, dù khó khăn và thiếu thốn mọi bề, nhưng ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo và tham gia trực tiếp của Bác Hồ đã góp phần bảo vệ thành công chính quyền cách mạng non trẻ. Trong bối cảnh đất nước phải đối phó với thù trong giặc ngoài, sách lược ngoại giao “hòa để tiến” đã tranh thủ thời gian cho Cách mạng củng cố lực lượng, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Và cũng chính trong giai đoạn vô cùng khó khăn này của cách mạng Việt Nam, ngoại giao đã rút ra được những bài học đầu tiên nhưng vô cùng quý giá bắt nguồn từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Đó là bài học về nguyên tắc “đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu”, về chủ trương “thêm bạn, bớt thù”, về phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, về sách lược “lợi dụng mâu thuẫn giữa kẻ thù” để từ đó đặt nền móng cho thắng lợi của các thời kỳ tiếp nối.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân, ngoại giao đã khắc phục mọi khó khăn, vừa đấu tranh phá vỡ thế bao vây, vừa nỗ lực mở rộng quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ và chi viện của bạn bè quốc tế cho cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Những thắng lợi vang dội trên chiến trường mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đã đưa đến thắng lợi của Việt Nam tại Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương năm 1954, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nền ngoại giao non trẻ Việt Nam trên trường quốc tế. Thế giới đã chính thức công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là những quyền cơ bản của dân tộc Việt Nam. Một nửa đất nước đã được giải phóng hoàn toàn, tạo cơ sở pháp lý và hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất toàn vẹn nước nhà. Chín năm kháng chiến trường kỳ đã mang lại cho ngành những bài học quý báu về vận động ngoại giao, về tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp chính nghĩa của cách mạng Việt Nam, và đặc biệt, là những bài học về đàm phán đa phương tại một hội nghị quốc tế lớn có liên quan trực tiếp tới vận mệnh dân tộc.

Giai đoạn 1954-1975 đã chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ của ngoại giao Việt Nam. Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng, ngoại giao lại tự tin cùng cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc ở miền Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Ngoại giao đã phát huy bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, bạn bè thế giới và đông đảo kiều bào ta ở nước ngoài hình thành một mặt trận toàn cầu giúp đỡ Việt Nam vừa xây dựng đất nước, vừa chiến đấu vì độc lập, thống nhất. Ngoại giao đã trở thành một mặt trận quan trọng có ý nghĩa chiến lược, phối hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự và chính trị để "vừa đánh, vừa đàm" giành thắng lợi từng bước, tiến tới ký kết Hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo tiền đề quan trọng cho đại thắng Mùa Xuân lịch sử năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc khôi phục đất nước và phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối Đổi mới, tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định thông qua chủ trương đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Thực hiện đường lối đổi mới, chính sách ngoại giao Đổi mới của Việt Nam được triển khai theo tinh thần “là bạn, là đối tác tin cậy, và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Tinh thần đó vừa khẳng định quyết tâm phát huy những giá trị truyền thống, vừa xuất phát từ mong muốn của ngoại giao Việt Nam được đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng ở khu vực và thế giới. Với sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng quan hệ đối ngoại. Đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 188 nước trên thế giới, 14 đối tác chiến lược và 10 đối tác toàn diện. Trong quan hệ chính trị - ngoại giao với các đối tác, mức độ hiểu biết và sự tin cậy lẫn nhau ngày càng được nâng cao. Quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư không ngừng phát triển nhanh chóng với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam cũng tham gia ngày càng sâu rộng và chủ động vào các tiến trình khu vực và các công việc quốc tế. Việt Nam hiện là thành viên chính thức của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực. Quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế và nhiều tổ chức phi chính phủ là những nguồn lực quan trọng đưa nền kinh tế - xã hội Việt Nam không ngừng phát triển, từng bước hội nhập sâu vào khu vực và thế giới. Từ một nước nghèo và lạc hậu, Việt Nam đã thực hiện thành công công cuộc Đổi mới trong nước và mở rộng quan hệ đối ngoại. Liên Hợp Quốc cũng đã ghi nhận những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong việc xóa đói giảm nghèo và thực hiện nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước thời hạn.

Đề cập đến thành tựu đối ngoại trong thời gian vừa qua, tại Hội nghị Ngoại giao 29 và Hội nghị Ngoại vụ 18 vừa qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh: “Đại hội Đảng lần thứ XII đã đánh giá hết sức chính xác về kết quả công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Kết quả đó là đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực thông qua hoạt động đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, nhất là các nước có vai trò quan trọng trên thế giới; thông qua các hoạt động đối ngoại đã tăng cường được sự tin cậy về chính trị đối với các nước trên thế giới và trong khu vực”.

Để đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại ngày càng cao, đặc biệt là việc tăng cường và mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, quảng bá hình ảnh và thu hút mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trương thành lập Sở Ngoại vụ trên cơ sở Phòng Ngoại vụ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Sở Ngoại vụ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2014 với 22 cán bộ, công chức, 4 phòng chuyên môn trực thuộc: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Lãnh sự-Người Việt Nam ở nước ngoài.

Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, với chức năng tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của địa phương; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng theo quy định và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Sau gần 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành cùng với sự cố gắng học tập kinh nghiệm từ những đơn vị Ngoại vụ trong khu vực, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, Ngoại vụ Bạc Liêu đã thực hiện khá tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, công tác phi chính phủ, công tác người Việt nam ở nước ngoài, tham gia Hội nghị diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (MDEC); thông qua các Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chuyến thăm của Lãnh đạo tỉnh với các nước để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm đẩy mạnh việc mời gọi,  hợp tác phát triển kinh tế, chủ động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu; đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng chọn lọc. Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp và làm việc với các Đại sứ, Tổng Lãnh sự Nhật Bản, Irasel, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan và đoàn cán bộ tỉnh Preah Sihanoukville vương quốc Campuchia, đoàn doanh nghiệp Đức, cử cán bộ tham gia khóa tập huấn tìm hiểu về EU và kinh nghiệm hợp tác địa phương trong vấn đề biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng đến Bạc Liêu. Việc phối hợp tổ chức đón tiếp chu đáo, trọng thị đúng nghi thức ngoại giao cùng với sự thân thiện, cởi mở, hiếu khách đã góp phần quảng bá hình ảnh về con người và truyền thống văn hóa, nét đẹp của quê hương Bạc Liêu, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh… đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn khách nước ngoài khi đến địa phương.

 Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và quản lý tốt các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại địa phương: Hội Nhà báo địa phương Thái Lan; phóng viên truyền hình THAI PBS (Thái Lan); đoàn phóng viên GIZ- Đức. Tổ chức ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác với Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV); tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Preah Sihanoukville, Vương quốc Campuchia, Tổ hợp nhà đầu tư Công ty WOJIN và Công ty KUNHWA (Hàn Quốc), công ty Cổ phần Vi Na Nature Enegy (Nhật Bản)…


Ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (người đứng thứ năm từ phải sang)
và Lãnh đạo các Sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản

Phát biểu tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Chiến đã đánh giá: Trong thời gian qua, Bạc Liêu đã tích cực mời gọi nhiều nhà đầu tư; trong đó được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Công ty TNHH Xây dựng - Thương Mại - Du lịch Công Lý đã đầu tư dự án Nhà máy điện gió tại khu vực bãi bồi ven biển của thành phố Bạc Liêu với quy mô công suất 99,2 MW, với tổng mức đầu tư 5.217 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến sản xuất 320 triệu kwh/năm và hiện đã phát điện lên lưới điện gần 200 triệu kwh. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ US-Exim và thiết bị được cung cấp bởi Tập đoàn General Electric của Mỹ. Đây là dự án điện gió có quy mô và công suất phát điện lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Cũng tại Hội nghị này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao công tác đối ngoại địa phương, đã phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước. Có được kết quả này là nhờ công tác đối ngoại của địa phương đã đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước.

Truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao 71 năm qua tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho thế hệ cán bộ hôm nay trên những chặng đường mới. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, Ngoại vụ Bạc Liêu sẽ không ngừng phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đối ngoại, triển khai thực hiệt tốt Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo; Tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác, địa phương nước ngoài một cách linh hoạt và sáng tạo theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh… Qua đó, cũng nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Ngành và để Ngoại vụ Bạc Liêu sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xứng đáng là cơ quan đối ngoại của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Mai (Phòng Hợp tác quốc tế - Sở Ngoại vụ Bạc Liêu)

                                                                                                        

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 643 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày