SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
0
3
9
9
9
Hoạt động nội bộ Thứ Sáu, 15/01/2016, 16:20

Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế

Ngày 16/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua nội dung "Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế" (Đề án) tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trong năm và lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Bộ Nội vụ để bố trí kinh phí thực hiện Đề án nằm trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm cho kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức.

Một số nội dung đáng chú ý của Đề án:

Mục tiêu của Đề án là trong 5 năm (2016 - 2020), bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cần thiết cho phần lớn đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế ở Bộ, ngành và địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhà nước đã đề ra; tạo cơ sở để Bộ, ngành, địa phương và cá nhân công chức, viên chức tiếp tục tự bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ của quá trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực của mình.

Đề án chủ yếu xây dựng định hướng về chương trình và kế hoạch tổng thể bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng phục vụ hội nhập quốc tế, trong đó:

Nhóm đối tượng được hướng đến là:

- Chuyên gia hoặc công chức, viên chức của các Bộ, ngành và địa phương có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực hội nhập quốc tế; giảng viên các trường Đại học, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các Bộ, ngành tham gia vào các khóa bồi dưỡng giảng viên;

- Công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế của các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tham gia vào các khóa bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng;

- Công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế của địa phương.

Nội dung bồi dưỡng gồm:

- Các khóa bồi dưỡng giảng viên (TOT);

- Các khóa bồi dưỡng về kiến thức phục vụ hội nhập quốc tế bao gồm các lĩnh vực chính: kinh tế quốc tế, chính trị quốc tế, quốc phòng, an ninh, luật quốc tế, văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ…;

- Các khóa bồi dưỡng về kỹ năng phục vụ hội nhập quốc tế bao gồm: lễ tân, lãnh sự, báo chí, nghiệp vụ tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế, nghiệp vụ đàm phán và tham gia đàm phán các thỏa thuận quốc tế, nghiệp vụ xử lý các công việc, các sự cố liên quan đến hợp tác quốc tế, nghiệp vụ nghiên cứu và áp dụng các chuẩn mực, luật lệ quốc tế, nghiệp vụ tổ chức đoàn ra, đón đoàn vào…

Riêng nội dung bồi dưỡng ngoại ngữ, Đề án chỉ cung cấp các thông tin tham khảo về nhu cầu bồi dưỡng, các gợi ý về chương trình và dự kiến ngân sách. Bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch riêng phù hợp với đặc thù của Bộ, ngành và địa phương mình.

Đề án không đề xuất các hoạt động bồi dưỡng ở nước ngoài, các Bộ, ngành chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động này nếu có thể huy động kinh phí từ các nguồn khác.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Bài và Ảnh: Loan Chi


Số lượt người xem: 1384 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày